Ahmet Remzi TÜLÜCE Fotoğraf Gösterileri ve Söyleşisi – EFİAP ünvan takdimi